دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 40006

طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ی آنلاین در منابع نویزدار

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ON−LINE DATABASE OF NOISE SOURCES

منبع : I23rd National Conference & 4th International Conference on Noise and Vibration .17-19. 10. 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40005

طراحی انبارهای داده با استفاده از ابرداده ها

Design of data warehouses using metadata

منبع : Information and Software Technology.Volume 43, Issue 2, 1 February 2001, Pages 109–۱۱۹ تاریخ انتشار : 2001 فرمت : word تعداد صفحات : 27 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40004

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

منبع : ۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40003

پایگاه داده ای از سوابق طول عمر مهره داران و ارتباط آنها با سایر مشخصه های حیات

A DATABASE OF VERTEBRATE LONGEVITY RECORDS AND THEIR RELATION TO OTHER LIFE-HISTORY TRAITS

منبع : J Evol Biol. ۲۰۰۹ Aug;22(8):1770-4. doi: 10.1111/j.1420-9101.2009.01783.x. Epub 2009 Jun 10. تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40002

نگهداری و تحلیل TIN های انبوه در یک DBMS

Storage and analysis of massive TINs in a DBMS

منبع : Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 40001

عوامل خطرزا در لکنت زبان: تجزیه و تحلیل ثانویه از پایگاه داده ی بزرگ

RISK FACTORS FOR STUTTERING: A SECONDARY ANALYSIS OF A LARGE DATA BASE

منبع : Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. ۲۰۱۰ Jun;260(4):279-86. doi: 10.1007/s00406-009-0075-4. Epub 2009 Oct 15. تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31013

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

DBSEER: RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

منبع : ۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله