دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32014

رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences ۵۷ ( ۲۰۱۲ ) ۲۹۰ – ۲۹۸ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32013

استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای Apple و Microsoft

Technology strategies and standard competition—Comparative innovation casesof Apple and Microsoft

منبع : Journal of High Technology Management Research 23 (2012) 90–۱۰۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله