دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 43001

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAFSENESCENCE DURINGPLANT DEVELOPMENT

منبع : Volume 10, (2005) pp 515 – ۵۳۴ ، CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله