دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36006

یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده

A Brazilian survey on UML and model-driven practices for embedded software development

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 4, April 2013, Pages 997–۱۰۰۵،SI : Software Engineering in Brazil: Retrospective and Prospective Views تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 40 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله