دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32017

سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

Human capital in family businesses: Focusing on the individual level

منبع : Journal of Family Business Strategy 3 (2012) 3–۱۱ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32015

آموزش صنعتی : یک ارزیابی بر اثربخشی فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

Industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

منبع : Universiti Kebangsaan Malaysia Teaching and Learning Congress 2011, Volume I, December 17 – ۲۰ ۲۰۱۱, Pulau Pinang MALAYSIA تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32014

رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences ۵۷ ( ۲۰۱۲ ) ۲۹۰ – ۲۹۸ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32013

استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای Apple و Microsoft

Technology strategies and standard competition—Comparative innovation casesof Apple and Microsoft

منبع : Journal of High Technology Management Research 23 (2012) 90–۱۰۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32012

استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion :Amulti-stageperspective

منبع : Decision Support Systems 52(2012)474–۴۸۵ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 37 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32011

بانکداری الکترونیک در مالزی: فرصت ها و چالش ها

E-Banking in Malaysia: Opportunity and Challenges

منبع : Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32010

امنیت برای دولت الکترونیکی

SECURITY FOR E-GOVERNANCE

منبع : Journal of Information and Operations Management,ISSN: 0976–۷۷۵۴ & E-ISSN: 0976–۷۷۶۲ , Volume 3, Issue 1, 2012, pp-254-257 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32009

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32008

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32007

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

منبع : - تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32006

اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری برخی مشکلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان

The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England

منبع : John R. Mansfield, (2008) “The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England”, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 15 Iss: 3, pp.270 – 281 تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32005

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied for Global Brand Management of Multinational

منبع : http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2013.12003، Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojbm) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32004

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM)و عملکرد سازمانی : مفاهیم ، موضوعات و چارچوب

Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework

منبع : Published in: Management decision : MD.- Bradford : Emerald, ISSN 0025-1747, ZDB-ID 4119460. – Vol. 50.2012, 4, p. 651-667 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32016

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32003

توسعه منابع انسانی در سازمان یادگیرنده

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN LEARNING ORGANIZATION

منبع : Journal of Business Economics and Management,Volume 9, Issue 1, 2008 تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32002

ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

منبع : Article provided by Elsevier in its journal Journal of Business Research.Volume 65, Issue 12, December 2012, Pages 1790–۱۷۹۹ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32001

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

منبع : Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31013

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

DBSEER: RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

منبع : ۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31012

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

منبع : JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31011

امنیت محاسبات ابری

Cloud Computing Security

منبع : International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication ISSN ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه