دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39010

در مورد کشف و ساخت وب سرویس های خودکار در زمینه معنایی ، پیغامی و جریان پردازش داخلی

Towards AutomaticWeb Service Discovery and Composition in a Context with Semantics, Messages, and Internal Process Flow

منبع : Proc.\ of the W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services (SWSF~2005) تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 9 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39009

اجزاء وب : زیر لایه برای سرویسها وب استفاده محدود و ترکیب

Web Component: A Substrate for Web Service Reuse and Composition

منبع : ۱۴th International Conference, CAiSE 2002 Toronto, Canada, May 27–۳۱, ۲۰۰۲ Proceedings Pages pp 21-36 Copyright 2002 DOI 10.1007/3-540-47961-9_5 Print ISBN 978-3-540-43738-3 Online ISBN 978-3-540-47961-1 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39008

ساخت سرویس های وب – راه حل های معمول و مسایل باز

Web Service Composition – Current Solutions and Open Problems

منبع : ICAPS 2003 Workshop on Planning for Web Services, year = {2003}, pages = {28–35} تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39006

وب سرویسهای مرکب وابسته به کامپوننت ها با قابلیت ارتقا آنلاین

Dependable Composite Web Services with Components Upgraded Online

منبع : Architecting Dependable Systems III.Pages pp 92-121, Copyright 2005. DOI 10.1007/11556169_5. Print ISBN 978-3-540-28968-5. Online ISBN 978-3-540-31648-0 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 39 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39005

سرویس های وب موبایل و سیار

Mobile and Dynamic Web Services

منبع : Whitestein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing 2007, pp 117-133 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39003

ابزارهایی برای طراحی سرویس های وب ترکیبی

Tools for Design of Composite Web Services

منبع : SIGMOD 2004 June 13­۱۸, ۲۰۰۴, Paris, France تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39002

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

منبع : Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39001

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

منبع : First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 38001

هوش مصنوعی برای برآورد انرژی مادون قرمز در یک لنگرگاه

Artificial Intelligence for estimating infragravity energy in a harbour

منبع : Ocean Engineering،Volume 57, 1 January 2013, Pages 56–۶۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 27 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37009

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37008

عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری

Critical Success Factors For Business Intelligence Systems

منبع : Journal Of Computer Information System, Page 23-32, June-September 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37007

بهبود کارکرد هوش تجاری از طریق استدلال مبتنی بر موارد

IMPROVING PERFORMANCE OF BUSINESS INTELLIGENCE THROUGH CASE BASED REASONING

منبع : International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST) Volume 3 ISSN: 0975-5462,Page 2880-2886, April 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37006

جریان یکپارچه سازی داده ها برای هوش تجاری

DATA INTEGRATION FLOWS FOR BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : EDBT’09, March 24-26, 2009, Saint Petersburg, Russia. تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37005

هوش تجاری

BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : Communications of the Association for Information Systems (Volume13, 2004) 177-195 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37004

هوش تجاری : مفاهیم ، اجزا ، تکنولوژی ها و مزایا

BUSINESS INTELLIGENCE: CONCEPTS, COMPONENTS,TECHNIQUES AND BENEFITS

منبع : Journal of Theoretical and Applied Information Technology © ۲۰۰۵ – ۲۰۰۹ JATIT. All rights reserved تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37003

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

منبع : Journal of Contemporary Management Issues;Jun 2010, Vol. 15 Issue 1, p5 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 25
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37002

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

منبع : Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37001

فرایند تجارت مستلزم هوش تجاری موثر

Business Processes Meet Operational Business Intelligence

منبع : IEEE,2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36011

چـرخه زنـدگی توسعـــه نرم افزار ایمن

Secure Software Development Life cycles

منبع : Dave Feltz 30 Aprill 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36010

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی از سیستم های مبتنی بر عامل مدل سازی

Model Based Systems Engineering for System of Systems Using Agent-Based Modeling

منبع : Paulette Acheson et al. / Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹٫ Procedia Computer Science 16 ( 2013 ) 11 – ۱۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه