دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 43002

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition

منبع : Environmental and Experimental Botany،Volume 74, December 2011, Pages 261–۲۷۱ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42010

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42009

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42008

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42007

تحقیق: اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42006

تحقیق: اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

Internet and e-commerce – India

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42005

تحقیق: صنعت مبتنی بر دانش در نپال

Knowledge Based Industry In NEPAL

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42004

تحقیق :فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42003

تحقیق: تکنو آفرینی در سنگاپور

TECHNO PRENEURSHIP IN SINGAPORE

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42002

تحقیق: چهارچوب مفهومی صنایع مبتنی بر دانش در تایلند

The Conceptual Framework in Knowledge Based Industries In THAILAND

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 35 فرمت : pdf تعداد صفحات : 22
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41015

مطالعه ­ای درباره ­ی ایجاد انبار داده از سیستم اطلاعاتی بیمارستان

A study on building data warehouse of hospital information

منبع : Chin Med J 2011;124(15):2372-2377 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41014

روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو

A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders

منبع : Int J Dermatol. ۲۰۱۱ Jan;50(1):1-12. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04768.x. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41013

راهبردهای جلوگیری از اسکار؛آنچه می توان از پوست جنین آموخت

Strategies for prevention of scars: what can we learn from fetal skin

منبع : Int J Dermatol. ۲۰۱۱ Jan;50(1):85-93. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04678.x. Epub 2010 Oct 6. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41012

ویتیلیگو : بررسی جامع

Vitiligo: A comprehensive overview

منبع : J Am Acad Dermatol. ۲۰۱۱ Sep;65(3):473-91. doi: 10.1016/j.jaad.2010.11.061. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 48 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41011

بررسی تحول جنسی درگیاهان

THE EVOLUTION OF PLANT SEXUAL DIVERSITY

منبع : Nat Rev Genet. ۲۰۰۲ Apr;3(4):274-84 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 33 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41010

اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین

Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves

منبع : American Dairy Science Association ® , ۲۰۱۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41009

میکروسکوپ فلورسانت

Fluorescence microscopy

منبع : PUBLISHED ONLINE 18 NOVEMBER 2005; DOI:10.1038/NMETH817 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 35 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41008

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

Technical aspects of functional proteomics in plants

منبع : Phytochemistry. 2004 Jun;65(11):1487-98. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41007

درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها

Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins

منبع : International Journal of Dermatology ۲۰۰۶, ۴۵, ۶۳–۶۵ تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 41006

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

MOLECULAR MECHANISMOF GIBBERELLIN SIGNALINGIN PLANTS

منبع : Annu.Rev.PlantBiol.2004.55:197–۲۲۳ تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه