دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33001

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

A more efficient production using quality tools and human resources management

منبع : Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32004

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM)و عملکرد سازمانی : مفاهیم ، موضوعات و چارچوب

Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework

منبع : Published in: Management decision : MD.- Bradford : Emerald, ISSN 0025-1747, ZDB-ID 4119460. – Vol. 50.2012, 4, p. 651-667 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11010

مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management

منبع : Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of RIUDS تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله