دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 10006

پیاده سازی مدرسه‌ی هوشمند مالزی: یک بررسی از شیوه‌های آموزشی – یادگیری و آمادگی معلم – دانش‌آموز

IMPLEMENTATION OF THE MALAYSIAN SMART SCHOOL: AN INVESTIGATION OF TEACHING-LEARNING PRACTICES AND TEACHER-STUDENT READINESS

منبع : Internet Journal of e-Language Learning & Teaching تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله