دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34009

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای

An exploratory study to understand the critical factors affecting thedecision to adopt cloud computing in Taiwan hospita

منبع : International Journal of Information Management،Volume 34, Issue 1, February 2014, Pages 28–۳۶ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله