دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 17001

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی

Accounting Information and Performance Measurement in a Nonprofit Organization

منبع : Emerald Book Chapter،۱۰٫۱۱۰۸/S1479-3512(2012)0000025020 (Permanent URL)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 28 فرمت : PDF تعداد صفحات : 24
توضیحات کامل و خرید مقاله