دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41001

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal

منبع : AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011) تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34011

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32005

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied for Global Brand Management of Multinational

منبع : http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2013.12003، Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojbm) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 32001

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

منبع : Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 31004

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28038

اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان: نظر سنجی در بهداشت و درمان

The effect of job related stress on employees’ satisfaction: A survey in Health Care

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 73 ( 2013 ) 718 – ۷۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28037

استفاده مواد استنشاقی در میان بچه های مدرسه ای در شمال شرقی هند:تحقیق مقدماتی

Inhalant Use Among schoolchildren in northeast India : A preliminary study

منبع : Substance Abuse: Research and Treatment 2013:7 185–۱۹۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28036

نقش رسانه در تصمیم‌گیری سیاست خارجی: چارچوب نظری

The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework

منبع : conflict & communication online, Vol. 1, No. 2, 2002 ،www.cco.regener-online.de ،ISSN 1618-0747 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28035

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied for Global Brand Management of Multinational Organizations in the United States ترجمه فارسی عنوان مقاله

منبع : Open Journal of Business and Management, 2013, 1, 11-17 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28034

تصویب قانون خانواده پرسش ها و پاسخ ها

Family Law Act Questions and Answers

منبع : The Family Law Act came fully into force on March 18, 2013. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28032

تفاوت های فردی از اینترنت کودکان پورنوگرافی اعضا: یافته های عجیب و غریب در یک مطالعه جامعه محور

Individual Differences of Internet Child Pornography Users: Peculiar Findings in a Community-Based Study

منبع : International Journal of Cyber Criminology ،Vol 7 Issue 2 July – December 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28031

هوش عاطفی و ظهور رهبری در گروههای کوچک

Emotional intelligence and leadership emergence in small groups

منبع : The Leadership Quarterly, Volume 21, Issue 4, August 2010, Pages 684-685 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28030

سقوط نسبی برتری و هژمونی امریکا

RELATIVE DECLINE OF AMERICAN HEGEMONY

منبع : Relative decline of American hegemony،(۲۰۱۲) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28029

بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب

Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management

منبع : European Journal of Operational Research 230(2013)201–۲۱۱ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28028

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress

منبع : Volume 84, 9 July 2013, Pages 860–۸۶۳،The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-201 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28027

رمزگشایی بیش فعالی سیاست خارجی ترکیه

Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity

منبع : Volume 33, Issue 4, 2010،pages 75-86،Publishing models and article dates explained،Published online: 22 Sep 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28026

روابط ایران و آمریکا از منظر برسازی

Constructivism & US-Iran Relations

منبع : - تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28025

معاهدات بین المللی جدید در چارچوب اتحادیه اروپا: یک راه حل موقت برای چالش های سیاسی در جریان و یا یک خطر برای آینده سازمانی اتحادیه؟

The new international treaties in the context of the European Union: a temporary solution for the current political challenges or a risk to the institutional future of the Union?

منبع : Journal:European View ،Volume 11, Issue 1 , pp 15-20 ،Cover Date ۲۰۱۲-۰۶-۰۱،DOI:10.1007/s12290-012-0216-4 Print ISSN،۱۷۸۱-۶۸۵۸-Online ISSN ۱۸۶۵-۵۸۳۱،Publisher:Springer-Verlag تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 9 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28024

بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28023

عدم تمرکز سیاسی و فساد: شواهد از سراسر جهان

Political decentralization and corruption: Evidence from around the world

منبع : Journal of Public Economics 93(2009)14–۳۴ ،۰۰۴۷-۲۷۲۷/$ – seefront matter ©۲۰۰۸ Elsevier B.V. Allrights reserved. doi:10.1016/j.jpubeco.2008.09.001 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 33 فرمت : pdf تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه