دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 38001

هوش مصنوعی برای برآورد انرژی مادون قرمز در یک لنگرگاه

Artificial Intelligence for estimating infragravity energy in a harbour

منبع : Ocean Engineering،Volume 57, 1 January 2013, Pages 56–۶۳ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 27 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 25002

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR STOCK MARKET PREDICTIONS: A REVIEW OF LITERATURE

منبع : International Journal of Machine Intelligence, ISSN: 0975-2927, Volume 2, Issue 2, 2010, pp: 14-17 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله