دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 24008

سیستم خبره عیب یابی پرینتر

PRINTER TROUBLESHOOTING EXPERT SYSTEM

منبع : International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 2, Issue10, October 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24007

پیشنهاد سیستم خبره برای ایجاد استراتژی خلاق

The Expert System as a Proposal for Creating Innovative Strategy

منبع : Tomas Bata University, Zlín,Directory of Open Access Journals, 2010. تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24006

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

منبع : First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24004

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

منبع : International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24003

اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through T ransaction Cost Theory: T o Whom Is the Customer Loyal?

منبع : The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24002

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن

The design and implementation of a modern systems programming language

منبع : - تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24001

گرایشات و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 5 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 19001

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

منبع : International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13014

یک سیستم خبره برای آنالیز قوانین فایروال

An expert system for analyzing firewall rules

منبع : ۶th Nordic Worksh. Secure IT Systems تاریخ انتشار : 2001 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : Word تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 13011

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

منبع : International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 12005

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10009

برنامه های کاربردی سیستم خبره در محیط آموزش الکترونیکی تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی های آینده

Expert System Applications in E-learning Environment: Analysis on Current Trends and Future Prospects

منبع : International Journal of Internet Computing تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 9 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10004

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS

منبع : International Journal of Computer Theory and Engineering تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه