دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37002

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

منبع : Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله