دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 10003

سیستم های سیار برای آموزش انعطاف پذیر

Mobile system for flexible education

منبع : ScinceDirect, Procedia computer scince تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله