دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 42010

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39001

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

منبع : First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37009

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36009

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34019

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34002

گرایشات و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26034

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26030

سیستم های هوشمند مبتنی بر موبایل برای مدیریت شبکه های توزیع شده

MOBILE AGENT BASED EXPERT SYSTEM FOR DISTRIBUTED NETWORK MANAGEMENT

منبع : Information Technology Journal 6 (6), 891-896, 2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 25001

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS

منبع : International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24039

سیستم خبره برای مقایسه ی بهره وری کمپانی های شبکه ی الکتریکی

EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENCY COMPARISON OF ELECTRIC NETWORK COMPANIES

منبع : International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Transaction on Power Engineering تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24038

ایجاد یک ابزار انتخاب واحد در سیستم های خبره برای دروس دانشگاهی

ET: an Enrollment Tool to Generate Expert Systems for University Courses

منبع : Source: Expert Systems, Book edited by: PetricăVizurean ISBN 978-953-307-032-2, pp. 238, January 2010, INTECH, Croatia, downloaded from SCIYO.COM تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24037

استفاده از سیستم خبره جهت بهبودی میزان رضایت مشتریان

THE EXPERT SYSTEM DESIGNED TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION

منبع : Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ), Vol.2, No.6, November 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24036

اعتــبار خــبره سیستم خبره برای ارزیابی اعتبار برنامه های کاربردی

CREDIT EXPERT – EXPERT SYSTEM FOR CREDIT APPLICATIONS EVALUATION

منبع : JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ,ADAM JASIŃSKI ,University of Lodz, Faculty of Management, تاریخ انتشار : - فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24035

برنامه های کاربردی سیستم خبره در محیط آموزش الکترونیکی تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی های آینده

Expert System Applications in E-learning Environment: Analysis on Current Trends and Future Prospects

منبع : International Journal of Internet Computing, Volume-I, Issue-1, 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 9 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24034

سیستم خبره جهت تشخیص بیماری در حیوانات اهلی

AN EXPERT SYSTEM FOR DISEASES DIAGNOSIS IN PET

منبع : http://www.bioinfo.in/contents.php?id=72 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24033

سیستم امنیت مؤثر مبتنی بر روش دیداری برای استفاده در توقف خودکـار

Vision-based active safety system for automatic stopping

منبع : Contents lists available atSciVerse ScienceDirect Expert Systems with Applications 39 (2012) 11234–۱۱۲۴۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24032

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24031

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24030

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24029

ساخت موسیقی اتوماتیک: نظریه ی سیستم خبره

AUTOMATED MUSIC COMPOSITION: AN EXPERT SYSTEMS APPROACH

منبع : Rivier College Online Academic Journal, Volume 2, Number 1, Spring 2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 بعدی آخرین صفحه