دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39004

ارائه سرویس های وب ترکیبی در یک محیطی از تامیرات و منابع محاسباتی موبایل

On CompositeWeb Services Provisioning in an enviroment of Fixed and Mobile Computing

منبع : Information Technology and Management archive Volume 5 Issue 3-4, July-October 2004 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39003

ابزارهایی برای طراحی سرویس های وب ترکیبی

Tools for Design of Composite Web Services

منبع : SIGMOD 2004 June 13­۱۸, ۲۰۰۴, Paris, France تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39002

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

منبع : Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله