دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39017

وفق دادن: به سوی سرویس های وب خودکار

Adapt:Towards Autonomic Web Services

منبع : Distributed Systems Online, 2005 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39016

آنالیز و شبیه سازی سرویسهای وب

Analysis and Simulation of Web Services

منبع : Computer Networks, Volume 42, Issue 5, 5 August 2003, Pages 675–۶۹۳ تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 36 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39015

تعریف و اجرای سرویس های (خدمات) مرکب «وب» پروژه SELF – SERV

Definition and Execution of Composite Web Services:The SELF-SERV Project

منبع : IEEE Data Eng. Bull. ۲۵(۴):۴۷-۵۲ (۲۰۰۲) تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39014

نمونه سازی و تست برنامه های کاربردی تحت وب

Modeling and Testing Web-based Applications

منبع : ISE-TR-02-08, November 2002. تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39013

MoSCoE: چارچوبی برای مدل سازی ترکیب و اجرای سرویس وب

MoSCoE: A Framework for Modeling Web Service Composition and Execution

منبع : IN IEEE 22ND INTL. CONFERENCE ON DATA ENGINEERING PH.D. WORKSHOP,2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39012

رویکرد بالا بردن سرعت ترکیب سرویس وب با فرار اطلاعات خارجی

Speeding Up Web Service Composition with Volatile External Information

منبع : organized with the 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008), Article No. 4, ACM New York, NY, USA ©۲۰۰۸, تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 2
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39011

ابزارهای برای سرویس‌های ترکیبی وب: یک بررسی گویا

Tools for Composite Web Services: A Short Overview

منبع : ACM SIGMOD, Volume 34 Issue 2, June 2005, Pages 86 – 95 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39010

در مورد کشف و ساخت وب سرویس های خودکار در زمینه معنایی ، پیغامی و جریان پردازش داخلی

Towards AutomaticWeb Service Discovery and Composition in a Context with Semantics, Messages, and Internal Process Flow

منبع : Proc.\ of the W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services (SWSF~2005) تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 9 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39009

اجزاء وب : زیر لایه برای سرویسها وب استفاده محدود و ترکیب

Web Component: A Substrate for Web Service Reuse and Composition

منبع : ۱۴th International Conference, CAiSE 2002 Toronto, Canada, May 27–۳۱, ۲۰۰۲ Proceedings Pages pp 21-36 Copyright 2002 DOI 10.1007/3-540-47961-9_5 Print ISBN 978-3-540-43738-3 Online ISBN 978-3-540-47961-1 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39008

ساخت سرویس های وب – راه حل های معمول و مسایل باز

Web Service Composition – Current Solutions and Open Problems

منبع : ICAPS 2003 Workshop on Planning for Web Services, year = {2003}, pages = {28–35} تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39007

خدمات و اطلاعات وب سرویسها به صورت خودکار و قابل اجرا

Automated Composition of Semantic Web Services into Executable Processes

منبع : Third International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, November 7-11, 2004. Proceedings Pages 380-394. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39006

وب سرویسهای مرکب وابسته به کامپوننت ها با قابلیت ارتقا آنلاین

Dependable Composite Web Services with Components Upgraded Online

منبع : Architecting Dependable Systems III.Pages pp 92-121, Copyright 2005. DOI 10.1007/11556169_5. Print ISBN 978-3-540-28968-5. Online ISBN 978-3-540-31648-0 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 39 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39005

سرویس های وب موبایل و سیار

Mobile and Dynamic Web Services

منبع : Whitestein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing 2007, pp 117-133 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله