دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28016

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

منبع : Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28014

بخش پذیری اعتبار به شیوۀ کمیت در مقابل قیمت: یک آزمایش تجربی

Quantity versusPrice Rationing of Credit: An Empirical Test

منبع : International Journal of Financial Studies ،ISSN 2227-7072 ،www.mdpi.com/journal/ijfs تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28013

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28012

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

منبع : International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28011

بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته ی (متقابل) هوش هیجانی مدیران و سبک رهبری

Enhancing employee outcomes:The interrelated influences of managers’ emotional intelligence and leadership style

منبع : Source: Leadership and Organization Development Journal, Volume 33, Number 2, 2012 , pp. 149-174(26)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 42 فرمت : pdf تعداد صفحات : 27
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28010

مدوسای خندان :روشنفکران فمینیستی درهزاره

Laughing Medusa: Feminist Intellectuals at the Millennium

منبع : DOI:10.1080/09574040050051488،pages 131-138،Publishing models and article dates explained،Published online: 05 Nov 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28009

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

منبع : Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28008

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal

منبع : AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011) تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28007

آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟

Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer’s market? The views of hotel and travel agency managers

منبع : Volume 29, Issue 2, April 2008, Pages 382–۳۸۹ تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28006

مدیریت گردشگری

Tourism Management

منبع : Tourism Management 31 (2010) 816–۸۲۶, Contents lists available at ScienceDirect, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28005

به سمت هدف استراتژیک : دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول

Towards-Strategic-Intent-Perceptions-of-disability-service

منبع : International Journal of Hospitality Management 30 (2011) 468–۴۷۶ ,Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28004

بررسی اتحاد برندهای بین المللی : ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده

Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism

منبع : Journal of Business Research 66 (2013) 89–۹۷,doi:10.1016/j.jbusres.2011.07.027 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28003

تحلیل ساختاری دینامیک خانواده در سرتاسر چرخه زندگی خانوادگی در ایران

Structural Analysis of Family Dynamics Across Family Life Cycle in Iran

منبع : Procedia – Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 486 – ۴۹۰ ,۳rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 6 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28002

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای co2 در اقتصادهای در حال ظهور

The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies

منبع : Energy Economics 41 (2014) 147–۱۵۳ -Contents lists available at ScienceDirect- Energy Economics- journal homepage: www.elsevier.com/locate/eneco تاریخ انتشار : 2014 فرمت : word تعداد صفحات : 17 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 28001

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

Are human resource practices linked to employee misconduct A rational choice perspective

منبع : www.elsevier.com/locate/humres تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 8 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27011

پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride:Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

منبع : Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 1, pages 338–۳۴۷, ۵ January 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27010

آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتابی و سایه ای، جهت حمایت از تشخیص یون های مثبت آنها

COMPARATIVE ANATOMY OF LEAVES OF KALANCHOE PINNATA AND K. CRENATA IN SUN AND SHADE CONDITIONS, AS A SUPPORT FOR THEIR IDENTIFICATION

منبع : Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy, 22(5):929-936, Sep/Oct.2012, ISSN 0102-695X. تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27009

ساختار فلوئم – سوالات هنوز بیش از پاسخها

The structure of the phloem – still more questions than answers

منبع : The Plant Journal(2012)70, 147–۱۵۶ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27008

خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا

Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels

منبع : Materials Transactions, Vol. 49, No. 7 (2008) pp. 1629 to 1637, ۲۰۰۸ The Japan Institute of Metals تاریخ انتشار : 2008 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 27007

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma

منبع : J Cosmet Dermatol. ۲۰۰۵ Dec;4(4):272-6.s تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه