دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36009

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36008

یک روش منطقی برای پیدا کردن سرویس با استفاده از پشتیبانی اجزای سازنده

A Logic based Approach for Service Discovery with Composition Support

منبع : Emerging Web Services Technology White stein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing ۲۰۰۷, pp 101- تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36007

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

Solidifying the foundations of the cloud for the next generation Software Engineering

منبع : Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36005

یک روش استخراج گراف برای تشخیص نرم افزارهای مخرب ناشناخته

A graph mining approach for detecting unknown malwares

منبع : Journal of Visual Languages & Computing،Volume 23, Issue 3, June 2012, Pages 154–۱۶۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36004

برآوردی بر قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده

A survey on reliability in distributed systems

منبع : Journal of Computer and System Sciences،Volume 79, Issue 8, December 2013, Pages 1243–۱۲۵۵ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36003

نرم افزار نیمه اتوماتیک ادغام زمین بر اساس سیستم های اطلاعات جغرافیایی

Semi-automatic land consolidation software based on geographic information systems

منبع : Computers and Electronics in Agriculture،Volume 97, September 2013, Pages 1–۵ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36002

BioAnnote: یک پایگاه نرم‌افزاری برای تفسیر اسناد پزشکی با کاربرد

BioAnnote: A software platform for annotating biomedical documents with application in medical learning environments

منبع : Comput Methods Programs Biomed. ۲۰۱۳ Jul;111(1):139-47. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.03.007. Epub 2013 Apr 4. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 36001

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35004

نگاهی به انتخاب نرخ تنزیل و نقش متغیرهای مالی و پارامترهای فیزیکی در تخمین هزینه انرژی سطح بندی شده

On the Choice of the Discount Rate and the Role of Financial Variables and Physical Parameters in Estimating the Levelized Cost of Energy

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 54–۶۱; doi:10.3390/ijfs1030054 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35003

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

منبع : Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 20 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35002

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

منبع : - تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 5 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 35001

تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیز شرکتی

The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital:An industry-level analysis

منبع : Contents lists available atScienceDirect،Journal of Business Venturing،Volume 25, Issue 4, July 2010, Pages 376–۳۸۸ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 40 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34019

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34018

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34017

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34016

باور واقعی معلم در مورد تعامل در کلاس و تمرینات واقعی و عملی مربوط به آن: یک تحقیق کیفی روی معلمین انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در عملکرد کلاسی

Teachers’ beliefs about classroom interaction and their actual practices: A qualitative case study of a native and a nonnative English Teacher’s in-class applications

منبع : ۱۸۷۷-۰۴۲۸ © ۲۰۱۲ The Authors. Published by Elsevier Ltd.Selection and peer-review under responsibility of ALSC 2012. تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34015

روش خواندن متون انگلیسی : بررسی مهارت خواندن بر اساس موضوع و هدف اصلی

Reading Strategy: Tackling Reading through Topic and Main Ideas

منبع : English Language Teaching; Vol. 6, No. 11; 2013 ،ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750 ,Published by Canadian Center of Science تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34014

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION

منبع : Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34013

مفهوم سازمانی توسعه منابع انسانی نگاه پژوهشگران مدیریت منابع انسانی نسبت به HRD چگونه است؟

An Organizational Concept of Human Resource Development – How Human Resource Management Scholars View ‘HRD’

منبع : Article provided by Far East Research Centre in its journal Far East Journal of Psychology and Business.Volume (Year): 8 No 3 Paper 5 September (2012)،Issue (Month): 5 (September)،Pages: 50-60 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34012

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴ تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 49 فرمت : pdf تعداد صفحات : 22
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه