دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 11001

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

Audit pricing and nature of controlling shareholders:Evidence from France

منبع : China Journal of Accounting Research تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله