دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 16002

جنگ اطــلاعاتی زمانی برای تعریف مجــدد

Information Warfare- Time for a redefinition

منبع : Originally published in the Proceedings of the 11th Australian Information Warfare and Security تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله