دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 27011

پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride:Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

منبع : Journal of Applied Polymer Science, Volume 111, Issue 1, pages 338–۳۴۷, ۵ January 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله