دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41008

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

Technical aspects of functional proteomics in plants

منبع : Phytochemistry. 2004 Jun;65(11):1487-98. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله