دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 24034

سیستم خبره جهت تشخیص بیماری در حیوانات اهلی

AN EXPERT SYSTEM FOR DISEASES DIAGNOSIS IN PET

منبع : http://www.bioinfo.in/contents.php?id=72 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله