دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34014

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION

منبع : Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴ تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله