دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 32018

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری

Human resource outsourcing:Market and operating performance effects of Administrative HR functions

منبع : Journal of Business Research xxx (2012) xxx–xxx تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله