دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 36001

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29009

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

منبع : Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29008

بررسی زبان های برنامه نویسی کوانتومی: تاریخچه ، روش ها و ابزارها

A Survey of Quantum Programming Languages: History, Methods, and Tools

منبع : Preprint,Proceedings of the Second International Conference on Quantum, Nano, and Micro Technologies (ICQNM 2008), IEEE Computer Society, pp. 66-71, 2008. تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 29007

کشف دقیق متغیر های مقدار اولیه نگرفته ( ارزش آغازی داده نشده) با استفاده از تحلیل پویا (دینامیک) یعنی با بسط دادن ارقام کلی و انواع بردارها

Precise Detection of Uninitialized Variables using Dynamic Analysis – Extending to Aggregate and Vector Types

منبع : ۲۰۱۲ ۱۹th Working Conference on Reverse Engineering تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 16 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله