دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33002

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای

Theoretical developments in industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives

منبع : Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله