دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 22004

زیست تنوع گیاهی جنگل های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر گیاهان، پوشش گیاهی ، اکولوژی قدیم و حفاظت

PLANT BIODIVERSITY OF HYRCANIAN RELICT FORESTS, N IRAN: AN OVERVIEW OF THE FLORA, VEGETATION,PALAEOECOLOGY AND CONSERVATION

منبع : Pak. J. Bot., Special Issue (S.I. Ali Festschrift) 42: 231-258, 2010. تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 41 فرمت : pdf تعداد صفحات : 28
توضیحات کامل و خرید مقاله