دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41005

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

A double-blind controlled study of a nonhydroq uinone bleaching cream in the treatment of melasma

منبع : Centre Laser Dermatologique, Marseille, France.Journal of Cosmetic Dermatology (Impact Factor: 0.87). 01/2006; 4(4):272-6. DOI:10.1111/j.1473-2165.2005.00205.x تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله