دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 41006

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

MOLECULAR MECHANISMOF GIBBERELLIN SIGNALINGIN PLANTS

منبع : Annu.Rev.PlantBiol.2004.55:197–۲۲۳ تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 50 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله