دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 27002

شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells

منبع : Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve J. Phys. Chem. C, Vol. 113, No. 45, 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله