دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 42010

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42007

تحقیق: اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42003

تحقیق: تکنو آفرینی در سنگاپور

TECHNO PRENEURSHIP IN SINGAPORE

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 34019

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 14006

اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 24 فرمت : PDF تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله