دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33007

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21005

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 32 فرمت : PDF تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله