دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34008

باز-کاربرد نرم افزار سیستماتیک GIS: دیدگاههائی از یک مورد مطالعه

Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study

منبع : Computers & Geosciences،Volume 54, April 2013, Pages 9–۲۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله