دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 34012

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴ تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 49 فرمت : pdf تعداد صفحات : 22
توضیحات کامل و خرید مقاله