دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 10008

تألیف و ارائه ی ابزارهای آموزشی از راه دور از طریق تلویزیون های تعاملی

Authoring and Presentation Tools for Distance Learning over Interactive TV

منبع : EuroITV2010, June 9th-11th 2010, Tampere تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله