دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 42010

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42009

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42008

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42007

تحقیق: اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42006

تحقیق: اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

Internet and e-commerce – India

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42005

تحقیق: صنعت مبتنی بر دانش در نپال

Knowledge Based Industry In NEPAL

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42004

تحقیق :فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42003

تحقیق: تکنو آفرینی در سنگاپور

TECHNO PRENEURSHIP IN SINGAPORE

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42002

تحقیق: چهارچوب مفهومی صنایع مبتنی بر دانش در تایلند

The Conceptual Framework in Knowledge Based Industries In THAILAND

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 35 فرمت : pdf تعداد صفحات : 22
توضیحات کامل و خرید مقاله