دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 39020

SEWOS : به کارگیری مفهوم در سیستم عامل وب

SEWOS Bringing Semantics into Web operating System

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 3, No. 1, May 2011 ISSN (Online): 1694-0814 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 21 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39019

انتقال موتور نرم افزار تحت وب موبایل به پلت فرم اندروید

Porting mobile web application engine to the Android platform

منبع : ۲۰۱۰ ۱۰th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2010) تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39018

آنالیز زبانهای ترکیب سرویسهای وب : مورد BPEL4WS

Analysis of Web Services Composition Languages: The Case of BPEL4WS

منبع : ۲۲nd International Conference on Conceptual Modeling, Chicago, IL, USA, October 13-16, 2003. Proceedings تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39017

وفق دادن: به سوی سرویس های وب خودکار

Adapt:Towards Autonomic Web Services

منبع : Distributed Systems Online, 2005 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39016

آنالیز و شبیه سازی سرویسهای وب

Analysis and Simulation of Web Services

منبع : Computer Networks, Volume 42, Issue 5, 5 August 2003, Pages 675–۶۹۳ تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 36 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39015

تعریف و اجرای سرویس های (خدمات) مرکب «وب» پروژه SELF – SERV

Definition and Execution of Composite Web Services:The SELF-SERV Project

منبع : IEEE Data Eng. Bull. ۲۵(۴):۴۷-۵۲ (۲۰۰۲) تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39014

نمونه سازی و تست برنامه های کاربردی تحت وب

Modeling and Testing Web-based Applications

منبع : ISE-TR-02-08, November 2002. تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39013

MoSCoE: چارچوبی برای مدل سازی ترکیب و اجرای سرویس وب

MoSCoE: A Framework for Modeling Web Service Composition and Execution

منبع : IN IEEE 22ND INTL. CONFERENCE ON DATA ENGINEERING PH.D. WORKSHOP,2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39012

رویکرد بالا بردن سرعت ترکیب سرویس وب با فرار اطلاعات خارجی

Speeding Up Web Service Composition with Volatile External Information

منبع : organized with the 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008), Article No. 4, ACM New York, NY, USA ©۲۰۰۸, تاریخ انتشار : 2008 فرمت : word تعداد صفحات : 7 فرمت : pdf تعداد صفحات : 2
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39011

ابزارهای برای سرویس‌های ترکیبی وب: یک بررسی گویا

Tools for Composite Web Services: A Short Overview

منبع : ACM SIGMOD, Volume 34 Issue 2, June 2005, Pages 86 – 95 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39010

در مورد کشف و ساخت وب سرویس های خودکار در زمینه معنایی ، پیغامی و جریان پردازش داخلی

Towards AutomaticWeb Service Discovery and Composition in a Context with Semantics, Messages, and Internal Process Flow

منبع : Proc.\ of the W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services (SWSF~2005) تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 9 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39009

اجزاء وب : زیر لایه برای سرویسها وب استفاده محدود و ترکیب

Web Component: A Substrate for Web Service Reuse and Composition

منبع : ۱۴th International Conference, CAiSE 2002 Toronto, Canada, May 27–۳۱, ۲۰۰۲ Proceedings Pages pp 21-36 Copyright 2002 DOI 10.1007/3-540-47961-9_5 Print ISBN 978-3-540-43738-3 Online ISBN 978-3-540-47961-1 تاریخ انتشار : 2002 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39008

ساخت سرویس های وب – راه حل های معمول و مسایل باز

Web Service Composition – Current Solutions and Open Problems

منبع : ICAPS 2003 Workshop on Planning for Web Services, year = {2003}, pages = {28–35} تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39007

خدمات و اطلاعات وب سرویسها به صورت خودکار و قابل اجرا

Automated Composition of Semantic Web Services into Executable Processes

منبع : Third International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, November 7-11, 2004. Proceedings Pages 380-394. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39006

وب سرویسهای مرکب وابسته به کامپوننت ها با قابلیت ارتقا آنلاین

Dependable Composite Web Services with Components Upgraded Online

منبع : Architecting Dependable Systems III.Pages pp 92-121, Copyright 2005. DOI 10.1007/11556169_5. Print ISBN 978-3-540-28968-5. Online ISBN 978-3-540-31648-0 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 39 فرمت : pdf تعداد صفحات : 31
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39005

سرویس های وب موبایل و سیار

Mobile and Dynamic Web Services

منبع : Whitestein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing 2007, pp 117-133 تاریخ انتشار : 2007 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39004

ارائه سرویس های وب ترکیبی در یک محیطی از تامیرات و منابع محاسباتی موبایل

On CompositeWeb Services Provisioning in an enviroment of Fixed and Mobile Computing

منبع : Information Technology and Management archive Volume 5 Issue 3-4, July-October 2004 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 31 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39003

ابزارهایی برای طراحی سرویس های وب ترکیبی

Tools for Design of Composite Web Services

منبع : SIGMOD 2004 June 13­۱۸, ۲۰۰۴, Paris, France تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39002

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

منبع : Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 39001

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

منبع : First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 10 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله