دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 37009

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37008

عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری

Critical Success Factors For Business Intelligence Systems

منبع : Journal Of Computer Information System, Page 23-32, June-September 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 28 فرمت : pdf تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37007

بهبود کارکرد هوش تجاری از طریق استدلال مبتنی بر موارد

IMPROVING PERFORMANCE OF BUSINESS INTELLIGENCE THROUGH CASE BASED REASONING

منبع : International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST) Volume 3 ISSN: 0975-5462,Page 2880-2886, April 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 15 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37006

جریان یکپارچه سازی داده ها برای هوش تجاری

DATA INTEGRATION FLOWS FOR BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : EDBT’09, March 24-26, 2009, Saint Petersburg, Russia. تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37005

هوش تجاری

BUSINESS INTELLIGENCE

منبع : Communications of the Association for Information Systems (Volume13, 2004) 177-195 تاریخ انتشار : 2004 فرمت : word تعداد صفحات : 23 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37004

هوش تجاری : مفاهیم ، اجزا ، تکنولوژی ها و مزایا

BUSINESS INTELLIGENCE: CONCEPTS, COMPONENTS,TECHNIQUES AND BENEFITS

منبع : Journal of Theoretical and Applied Information Technology © ۲۰۰۵ – ۲۰۰۹ JATIT. All rights reserved تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37003

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

منبع : Journal of Contemporary Management Issues;Jun 2010, Vol. 15 Issue 1, p5 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 25
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37002

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

منبع : Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 11 فرمت : pdf تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 37001

فرایند تجارت مستلزم هوش تجاری موثر

Business Processes Meet Operational Business Intelligence

منبع : IEEE,2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله