دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33007

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33006

بازاریابی ، روابط عمومی و تاثیر وب ۲ بر تغییر روابط آنها ارزیابی کیفی از مشاوره های انجام شده ی PR در اسپانیا

Marketing, public relations, and how Web ۲٫۰ is changing their relationship: A qualitative assessment of PR consultancies operating in Spain

منبع : Public Relations Review ۳۸ (۲۰۱۲) ۸۳۱– ۸۳۷ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 18 فرمت : pdf تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33005

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’ Online Performance: European Evidences

منبع : Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33004

بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

Brand orientation and market orientation—From alternatives to synergy

منبع : Journal of Business Research 66 (2013) 13–۲۰،Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 30 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33003

هوش بازار و موفقیت توسعه محصولات جدید: مطالعه‌ای بر شرکت‌های فناوری محور فنلاند

Market intelligence and NPD success: a study of technology intensive companies in Finland

منبع : ISSN: 0263-4503،Incorporates: Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science،Subject Area: Marketing،Content: Latest Issue | icon: RSS Latest Issue RSS | Previous Issues تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33002

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای

Theoretical developments in industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives

منبع : Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management تاریخ انتشار : 2013 فرمت : word تعداد صفحات : 26 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 33001

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

A more efficient production using quality tools and human resources management

منبع : Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : word تعداد صفحات : 12 فرمت : pdf تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله