دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 3002

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

منبع : Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 24
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 3001

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله سیستم تجزیه و تحلیل رفتار شبکه

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA J. Engineering Sci. Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12 فرمت : word تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله