دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 24039

سیستم خبره برای مقایسه ی بهره وری کمپانی های شبکه ی الکتریکی

EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENCY COMPARISON OF ELECTRIC NETWORK COMPANIES

منبع : International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Transaction on Power Engineering تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24038

ایجاد یک ابزار انتخاب واحد در سیستم های خبره برای دروس دانشگاهی

ET: an Enrollment Tool to Generate Expert Systems for University Courses

منبع : Source: Expert Systems, Book edited by: PetricăVizurean ISBN 978-953-307-032-2, pp. 238, January 2010, INTECH, Croatia, downloaded from SCIYO.COM تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24037

استفاده از سیستم خبره جهت بهبودی میزان رضایت مشتریان

THE EXPERT SYSTEM DESIGNED TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION

منبع : Advanced Computing: An International Journal ( ACIJ), Vol.2, No.6, November 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24036

اعتــبار خــبره سیستم خبره برای ارزیابی اعتبار برنامه های کاربردی

CREDIT EXPERT – EXPERT SYSTEM FOR CREDIT APPLICATIONS EVALUATION

منبع : JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ,ADAM JASIŃSKI ,University of Lodz, Faculty of Management, تاریخ انتشار : - فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24035

برنامه های کاربردی سیستم خبره در محیط آموزش الکترونیکی تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی های آینده

Expert System Applications in E-learning Environment: Analysis on Current Trends and Future Prospects

منبع : International Journal of Internet Computing, Volume-I, Issue-1, 2011 تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 9 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24034

سیستم خبره جهت تشخیص بیماری در حیوانات اهلی

AN EXPERT SYSTEM FOR DISEASES DIAGNOSIS IN PET

منبع : http://www.bioinfo.in/contents.php?id=72 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24033

سیستم امنیت مؤثر مبتنی بر روش دیداری برای استفاده در توقف خودکـار

Vision-based active safety system for automatic stopping

منبع : Contents lists available atSciVerse ScienceDirect Expert Systems with Applications 39 (2012) 11234–۱۱۲۴۲ تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 26 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24032

رویکرد مشارکتی سیستم های هوشمند تجاری

A collaborative approach of Business Intelligence systems

منبع : Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24031

سیستم مشاوره دانشجویی (SCS): یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس ضریب اطمینان و روش استدلال معکوس

Student Counseling System A Rule-Based Expert System based on Certainty Factor and Backward Chaining Approach

منبع : International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM).Web Site: www.ijaiem.org تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24030

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر

A Learning Automata Based Algorithm For Solving Capacitated Vehicle Routing Problem

منبع : IJCSI International Journal of Computer Science Issues , Volume 9, Issue 2, pages 138–۱۴۵, march 2012 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24029

ساخت موسیقی اتوماتیک: نظریه ی سیستم خبره

AUTOMATED MUSIC COMPOSITION: AN EXPERT SYSTEMS APPROACH

منبع : Rivier College Online Academic Journal, Volume 2, Number 1, Spring 2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24028

اعتبار خبره – سیستم خبره برای ارزیابی اعتبار برنامه های کاربردی

CREDIT EXPERT – EXPERT SYSTEM FOR CREDIT APPLICATIONS EVALUATION

منبع : Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research ISSN 1804-7890.Volume: 01; Issue: 01; Start page: 107; Date: 2011; تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24027

یک سیستم خبره برای آنالیز قوانین فایروال

An expert system for analyzing firewall rules

منبع : ۶th Nordic Worksh. Secure IT Systems, Technical report IMM-TR-2001-14, Technical Univ. of Denmark, Nov 2001, pp. 100–۱۰۷ تاریخ انتشار : 2001 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24026

طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان مری

Designing Expert System to Diagnose and Suggest about Esophagus Cancer Treatment Method

منبع : ۲nd International Conference on Management and Artificial Intelligence volume 35,Page 40-45, 2012 (2012) IACSIT Press, Singapore تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24025

سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت

Internet-based expert systems

منبع : Expert Systems, Volume 17, No. 3, Page 129-135, July ۲۰۰۰ تاریخ انتشار : 2000 فرمت : PDF تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24024

سیستم خبره قانون بنیان برای تشخیص اختلالات عصبی-عضلانی

Rule Based Expert System for Diagnosis of Neuromuscular Disorders

منبع : Int. J. Advanced Networking and Applications Volume:04 Issue:01 Pages:1509-1513 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24023

پیشرفت های سیستم خبره در امر آموزش

EXPERT SYSTEMS ADVANCES IN EDUCATION

منبع : NCCI 2010 -National Conference on Computational Instrumentation CSIO Chandigarh, INDIA, 19-20 March 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24022

سیستم خبره برپایه وب برای تشخیص کمبود ریز مواد مغذی در محصولات کشاورزی

WEB BASED EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF MICRO NUTRIENTS’ DEFICIENCIES IN CROPS

منبع : Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2009 Vol I,WCECS 2009, October 20-22, 2009, San تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24021

سیستم خبره برای تعیین ظرفیت دستگاه ها در صنایع سیمان

AN EXPERT SYSTEM FOR DETERMINING MACHINES CAPACITY IN CEMENT INDUSTRIES

منبع : Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 1 (1): 52-59, 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 24020

بررسی کنترل عفونت های بیمارستانی یک رویکرد سیستم مبتنی بر دانش

A STUDY ON CONTROLLING HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS: A KNOWLEDGE BASED SYSTEM APPROACH

منبع : Information Technology Jounal 6(1): 129-134,2007, ISSN 1812-5638, © ۲۰۰۷ Asian Network for Scientific Information تاریخ انتشار : 2007 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 بعدی آخرین صفحه