دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 17004

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی

Environmental Management Accounting: The State Of Play

منبع : Journal of Business & Economics Research – October 2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 17003

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی

Environmental Management Accounting: The State Of Play

منبع : Journal of Business & Economics Research – October 2006 Volume 4, Number 10 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 17002

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

منبع : International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 17001

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی

Accounting Information and Performance Measurement in a Nonprofit Organization

منبع : Emerald Book Chapter،۱۰٫۱۱۰۸/S1479-3512(2012)0000025020 (Permanent URL)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 28 فرمت : PDF تعداد صفحات : 24
توضیحات کامل و خرید مقاله