دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 21001 روابط بین الملل

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

International Review of Law and Economics

منبع : International Review of Law and Economics 38 (2014) 43–۶۳ Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2014 قیمت مقاله :29 هزار تومان

 ما در آمریکا برای دسترسی به عدالت ،با شکست فوق العاده ای مواجه هستیم . تعدادی زیادی از مردم عادی، روزانه در دادگاه ها بدون هیچ گونه مشاوره ی حقوقی یا وکالت دیده می شوند . دادگاه ها خود شدیداً با کمبود بودجه و حجم کاری روبه رشد مواجه هستند ،که تلاش برای احاطه کردن هزاران نفر از مردم از طریق یک سیستم پیچیده و گیج کننده است .برای مثال،مطالعه ی اخیر ازدادگاه های نیویورک نشان داد که نودوپنچ درصد از مردم در مسائل مربوطه به خانه ، خانواده و بدهی های مصرف کننده ،از نمایندگی یا وکالت بر خوردار نیستند . نزدیک به نیمی از آنها با سلب حق اقامه دعوی مواجه هستند؛ که بدون کمک حقوقی از طریق مرتب سازی مدارک فونز –امضاء و روش غربالگری با خطا و سوء استفاده انجام می شوند. این موضوع در سراسر اغلب کشور ها، مشابه است .یک خانواده ی عادی هیچ کمک یا مشاوره حقوقی در مسائل حقوقی کسب نمی کند .مثل ، گرفتار شدن تنها از طریق بحران از دست دادن شغل ،طلاق ، ورشکستگی ، چالش های مهاجرت ،دسترسی به امکانات و سرویس ها ، آسیب ها ، و کشمکش باهمسایه ها ، مدارس یا ارائه دهندگان مراتب های بهداشتی یا مقامات محلی . مادر یک جهان با قانون ضخیم زندگی می کنیم که مردم تا حد زیادی متمایل به حرکت در تاریکی هستند . هیچ کدام از این ها اخبار نیست . حرفه وکالت ،چند دهه است که شناخته شده می باشد که مردم عادی تا حد زیادی از کمک های حقوقی به دور مانده اند . اکثریت وسیعی از کار حقوقی برای شرکت ها ،سازمان ها و دولت ها انجام شده است .پاسخ این حرفه این گونه بوده است که، به درمان این امر به عنوان مشکل فقر ، بپردازد ودولت را به اختصاص پول بیشتر برای کمک های حقوقی و وکلای افراد را به اختصاص زمان بیشتر به تلاش های حرفه ای  وادار کند .اما مشکل اصلی این است که اساساً مشکل از فقر ،از فعالیت های داوطلبانه نا کافی در میان وکلا و یا حتی از بودجه ی ناکافی دولت نیست .

tThe U.S. faces a mounting crisis in access to justice. Vast numbers of ordinary Americans representthemselves in routine legal matters daily in our over-burdened courts. Obtaining ex ante legal adviceis effectively impossible for almost everyone except larger corporate entities, organizations and govern-ments. In this paper, I explain why, as a matter of economic policy, it is essential that the legal professionabandon the prohibition on the corporate practice of law in order to remedy the access problem. Theprohibitions on the corporate practice of law rule out the use of essential organizational and contract-ing tools widely used in most industries to control costs, improve quality and reduce errors. This keepsprices for legal assistance high by cutting the industry off from the ordinary economic benefits of scale,data analysis, product and process engineering and diversified sources of capital and innovation. Lawyersoperating in law firms have not generated these benefits but they have appeared in countries, such asthe U.K., where the corporate practice of law doctrine does not prevail. Eliminating restrictions on thecorporate practice of law can significantly improve the access ordinary Americans have to legal help in alaw-thick world.
بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

قیمت مقاله : 29 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 687 کیلو بایت

تعداد صفحه : 56

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : International Review of Law

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 615 کیلو بایت

تعداد صفحه : 21

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: