دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 18004 حقوق

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین : گسترش و حدود

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

منبع : Bian, M. (2009), Investigation of Hide and Seek, Bian Min’s Personal Voice تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 سیستم قضایی در چین به محرمانه بودن بعضی از قسمت ها مشهور است گرچه این موضوع به تدریج روبه کاهش است دسترسی و استفاده ی گسترده از اینترنت حجم بسیار انبوهی از اطلاعات را به سرزمین چین سرازیر کرده است که این امر می تواند شانس دسترسی بهتربه قانون ، سیستم قضایی و همچنین افزایش آزاد بودن و فاش بودن را به ارمغان آورد. به هر حال تصویر ارائه شده تقریباً جمع واحدی از موضوعات مطرح شده است که در این جزوه مورد بحث قرار خواهند گرفت . هر گونه اطلاعاتی که توان بلقوه ای در کم رنگ ساختن اعتماد ملی برسیستم قضایی باشد هنوز هم تقریباً توسط ابزار و روش های گوناگونی سانسور می گردد، دسترسی عمومی به اطلاعات حساس شدیداً کنترل می شود گرچه دشواری این امر با وجود اینترنت بیشتر شده است در نتیجه این جزوه شرح خواهد داد که ، بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت قطعاً دسترسی بهتر و آزادانه به سیستم قضایی را بدون اصلاحاتی درخود سیستم میسر نخواهد کرد. 

The justice system of mainland China is characterised by secrecy to some extent, although it has been gradually reduced. The widespread availability and usage of the internet has brought a dramatic information flow in mainland China, which could be an opportunity for better access to law and the justice system and increased openness. However, the picture is rather mixed, which will be discussed this paper. Any information which might diminish public confidence on the justice system is still likely to be censored by various means, and public access to information on sensitive cases is still strictly controlled, although the difficulty of doing so is increased by the internet. Therefore, this paper concludes that the rise of the internet cannot definitely lead to more openness of and better access to the justice system without a reform of the system itself.

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین : گسترش و حدود
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 313 کیلو بایت

تعداد صفحه : 18

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : The rise of the Internet

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 283 کیلو بایت

تعداد صفحه : 14

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: