دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 18003 حقوق

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

منبع : Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013 تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

برزیل کشوری با بیشترین تنوع زیستی در جهان است و همچنین میزبان بزرگترین جنگل انبوه در این سیاره. اگرچه برزیل پیشگام سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی بود، به تازگی تمامی این فعالیتهای حفاظتی از طریق سیاست های زیست محیطی مشکوک به خطر افتاده است. در طول چهار سال گذشته، دولت به شدت قوانین زیست محیطی خود را تغییر داده است؛ از بین بردن مناطق وسیعی از منابع طبیعی و حمایت و تشویق جاده سازی، که به از دست رفتن تنوع زیستی، کاهش پوشش جنگلی و افزایش آلودگی آب و خاک منجر خواهد شد. در این مقاله از صحنه سیاسی و اجتماعی در برزیل و ارتباط آن با حفاظت از تنوع زیستی نیز بحث شده است.

Brazil is the country with the most biodiversity in the world and also hosts the largest rainforest on the planet. Although Brazil was a pioneer of public policies for conservation of biodiversity and natural resources, it has recently jeopardized all biome conservation through questionable environmental policies. Over the past four years, the government has drastically altered its environmental legislation, removing vast areas from protection and encouraging overexploitation of natural resources,, which will result in loss of biodiversity, reduction of forest cover, and increased pollution of soil and water. The Brazilian political-social scene and its relationship with biodiversity conservation are discussed as well.

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : قانون بهره برداری از محیط زیست

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 382 کیلو بایت

تعداد صفحه : 13

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Legalizing environmental

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 352 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: