دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 18002 حقوق

تحلیل اصل های کیفیتی جایگزین عنصر قانونی بزه

Study quality principle instead of principle legality of crimes

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178 تاریخ انتشار : 2012 قیمت مقاله :15 هزار تومان

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده ۱۸ دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا(۱) در سال ۱۷۶۴به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا  شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود (( فقط قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (۲) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت. 

Nowadays criminal law has root in philosophical and intellectual evolution in the 18 century which climaxed by punishment and penalty thesis by Cesar Beccaria (1) in 1764. Cesar Beccaria’s book was the beginning of principle legality of penalties and punishment and in depth of his idea, he codified criminal procedure code. Beccaria believed that “only law can determine punishment for crimes, in similar way, Montesquieu (2) who believed in abstract Power segregation Think that “if judgment power and legislation power (legislature and judicature) do not separate from each other, there will be no sign for freedom”. 
Finally by creating principle legality of penalties and punishment, basis was created for producing peace and restricting parliament in desired decision in recognition penalties but as we can see by passing year, this principle was not far from faults and this matter today caused that in procedure of human rights European bureau, there is dialogue about qualification principle which in this thesis we explain this new principle and weak and strong points of that issue. Principle legality of penalties and punishments is described in Section II. In Section III, International documents are discussed. Section IV contains Quality principle. Finally, the conclusions are summarized in Section V.

تحلیل اصل های کیفیتی جایگزین عنصر قانونی بزه
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تحلیل اصل های کیفیتی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 288 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Study quality principle

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 262 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: